1. jednání Kolegia NKÚ dne 18.1.2021


Na I. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 18. ledna 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/01 - Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/07 - Peněžní prostředky vynakládané na informační a komunikační technologie v resortu Ministerstva zemědělství (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství)

tisk stránky