10. jednání Kolegia NKÚ dne 29.6.2020


Na X. jednání Kolegia NKÚ dne 29. června 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2020 – Rozpočtové opatření č. 3
  • Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2021
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2020 o kontrolní akci č. 20/33 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Grantová agentura České republiky za rok 2020, účetní závěrka Grantové agentury České republiky za rok 2020 a údaje předkládané Grantovou agenturou České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2020 o kontrolní akci č. 20/34 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/20 - Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 19/22 - Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

tisk stránky