12. jednání Kolegia NKÚ dne 17.9.2018


Na XII. jednání Kolegia NKÚ dne 17. září 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatření č. 5
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/19 - Peněžní prostředky vynaložené na program Kulturní akivity z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/21 - Správa daně z příjmů právnických osob (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo financí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/36 - Účetní reforma v oblasti veřejných financí
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/34 - Státní záruky a jejich realizace z prostředků státního rozpočtu
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/01 - Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury

tisk stránky