12. jednání Kolegia NKÚ dne 7.8.2017


Na XII. jednání Kolegia NKÚ dne 7. srpna 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Návrh na změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/23 - Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizované v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (změna v položce Kontrolované osoby upřesňuje se, vypouští se)
  • Návrh na doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2017 o kontrolní akci č. 17/35 - Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 16/26 - Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku (odvolání kontrolované osoby Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 16/29 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 16/32 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství (odvolání kontrolované osoby Svaz měst a obcí České republiky, Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/21 - Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu

tisk stránky