13. jednání Kolegia NKÚ dne 31.8.2020


Na XIII. jednání Kolegia NKÚ dne 31. srpna 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/05 - Podpora energetických úspor u veřejných budov (změna v položce kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 19/20 - Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil (odvolání kontrolované osoby Policejní akademie České republiky v Praze)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/25 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa úložišť radioaktivních odpadů

tisk stránky