14. jednání Kolegia NKÚ dne 18.9.2017


Na XIV. jednání Kolegia NKÚ dne 18. září 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/26 - Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku (změna v položce Časový plán)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/29 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/01 - Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu kulturních památek

tisk stránky