14. jednání Kolegia NKÚ dne 30.8.2021


Na XIV. jednání Kolegia NKÚ dne 30. srpna 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/23 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie poskytované na potravinovou a materiální pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami (změna v položce Časový plán)
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 o kontrolní akci č. 21/38 - Peněžní prostředky státu vynakládané na odškodňování
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/23 - Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/18 - Peněžní prostředky určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/19 - Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/34 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo průmyslu a obchodu za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem průmyslu a obchodu pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

tisk stránky