15. jednání Kolegia NKÚ dne 20.9.2021


Na XV. jednání Kolegia NKÚ 20. září 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/26 - Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit Státní tiskárna cenin, státní podnik (vypuštění kontrolní akce z plánu kontrolní činnosti)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/29 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na podporu rodinné politiky (změna v položce Časový plán - zahájení kontrolní akce a předložení kontrolního závěru ke schválení)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/21 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/25 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo spravedlnosti za rok 2020, účetní závěrka Ministerstva spravedlnosti za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem spravedlnosti pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

tisk stránky