15. jednání Kolegia NKÚ dne 23.10.2017


Na XV. jednání Kolegia NKÚ dne 23. října 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2017 - rozpočtové opatření č. 4
  • Plán kontrolní činnosti NKÚ na rok 2018
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/23 - Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/25 - Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 17/06 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zemědělství)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/26 - Výdaje na provoz a využití nemovitého majetku včetně výdajů na zajištění informační podpory související se správou, provozem a údržbou nemovitého majetku
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/28 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/32 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/04 - Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací

tisk stránky