15. jednání Kolegia NKÚ dne 26.11.2018


Na XV. jednání Kolegia NKÚ dne 26. listopadu 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/03 - Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím (změna v položce Kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 18/14 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky (změna v položce Kontrolní závěr vypracovává)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/10 - Majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Vojenské lesy a statky ČR (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo obrany)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/11 - Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví (odvolání kontrolované osoby Nemocnice Jindřichův Hradec)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/02 - Nemovitý majetek a peněžní prostředky státu související s tímto majetkem určené na zabezpečení úkolů Armády České republiky
  • Změna rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatření č. 7

tisk stránky