15. jednání Kolegia NKÚ dne 5.10.2020


Na XV. jednání Kolegia NKÚ dne 5. října 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2020 – Rozpočtové opatření č. 5
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/28 - Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/31 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2019 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2019
  • Změna Organizačního řádu NKÚ

tisk stránky