16. jednání Kolegia NKÚ dne 13.11.2017


Na XVI. jednání Kolegia NKÚ dne 13. listopadu 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/03 - Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/21 - Správa daně z příjmů právnických osob (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/23 - Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se, vypouští se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání (změna v položce Cíle kontroly)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/07 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/08 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/10 - Pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky

tisk stránky