18. jednání Kolegia NKÚ dne 30.11.2020


Na XVIII. jednání Kolegia NKÚ dne 30. listopadu 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2020 – Rozpočtové opatření č. 6
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/30 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/18 - Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních strategických cílů a ke zvyšování schopnosti reagovat na krizové situace (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly, Kontrolované osoby – vypouští se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/28 - Peněžní prostředky vynakládané na vybrané investiční programy v kapitole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

tisk stránky