2. jednání Kolegia NKÚ dne 30.1.2023


Na II. jednání Kolegia NKÚ dne 30. ledna 2023 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2023 – Mimořádné rozpočtové opatření č. 1
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/09 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu (změna v položce Časový plán – předložení kontrolního závěru ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/23 - Peněžní prostředky státu určené k vracení nadměrných odpočtů daně z přidané hodnoty (změna v položce – Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/27 - Peněžní prostředky státu určené na podporu bydlení (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/30 - Peněžní prostředky vynakládané v souvislosti s paliativní péčí (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se, vypouští se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/09 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo životního prostředí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 22/31 - Peněžní prostředky státu související s působností orgánů státní správy v oblasti hazardních her a správy daně z hazardních her (odvolání kontrolované osoby – Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Generální ředitelství cel, Specializovaný finanční úřad, Praha)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 22/32 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvkové organizace Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány

tisk stránky