3. jednání Kolegia NKÚ dne 13.2.2017


Na III. jednání Kolegia NKÚ dne 13. února 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2017 – Rozpočtové opatření č. 1
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/03 - Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015 (změna v položce Časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/01 - Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památek (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/03 - Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu zdravotnictví (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/09 - Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zdravotnictví)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/19 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky (odvolání kontrolované osoby Univerzita Karlova a Grantová agentura České republiky)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy (odvolání kontrolované osoby Tenisový klub Prostějov, spolek, Autoklub České republiky a Sportovní klub Véska, spolek)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/14 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/15 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní divadlo
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/16 - Peněžní prostředky určené na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích

tisk stránky