3. jednání Kolegia NKÚ dne 8.2.2021


Na III. jednání Kolegia NKÚ dne 8. února 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/34 - Správa silniční daně (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 19/30 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit zdravotní ústavy, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví (odvolání kontrolované osoby Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/12 - Peněžní prostředky státu poskytované na programy protidrogové politiky (odvolání kontrolované osoby KAPPA-HELP, z.s., Přerov)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/32 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra a Ministerstvo zdravotnictví)

tisk stránky