4. jednání Kolegia NKÚ dne 19.3.2018


Na IV. jednání Kolegia NKÚ dne 19. března 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Výroční zpráva NKÚ za rok 2017
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/12 - Správa daně z přidané hodnoty (odvolání kontrolované osoby – Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/19 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladu z činnosti (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo obrany)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/23 - Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020 (odvolání kontrolované osoby – Josef Durák, Znojmo)

tisk stránky