4. jednání Kolegia NKÚ dne 25.3.2019


Na IV. jednání Kolegia NKÚ dne 25. března 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Výroční zpráva NKÚ za rok 2018
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 v kontrolní akci č. 19/04 - Podpora protipovodňových opatření (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/19 - Peněžní prostředky vynaložené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury (odvolání kontrolované osoby Národní divadlo Brno, příspěvková organizace)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/07 - Informační podpora agendy daňového řízení
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/08 - Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/34 - Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky

tisk stránky