4. jednání Kolegia NKÚ dne 27.2.2017


Na IV. jednání Kolegia NKÚ dne 27. února 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Závěrečný účet kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2016
  • Účetní závěrka Nejvyššího kontrolního úřadu za účetní období roku 2016
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/12 - Příprava jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+ (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/06 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví (změna v položce Cíle kontroly, Kontrolované osoby)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/17 - Účetnictví Ministerstva zahraničních věcí

tisk stránky