5. jednání Kolegia NKÚ dne 15.3.2021


Na V. jednání Kolegia NKÚ dne 15. března 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2021 – Mimořádné rozpočtové opatření č. 2
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/19 - Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj (změna v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce, předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/10 - Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra a Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/07 - Peněžní prostředky vynakládané na informační a komunikační technologie v resortu Ministerstva zemědělství
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/32 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice

tisk stránky