5. jednání Kolegia NKÚ dne 20.3.2017


Na V. jednání Kolegia NKÚ dne 20. března 2017 bylo projednáno mj.

  • Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2016
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/01 - Peněžní prostředky státu poskytované z Programu záchrany architektonického dědictví na záchranu a obnovu kulturních památek (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se, doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/06 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv (odvolání kontrolované osoby Státní ústav pro kontrolu léčiv)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy (odvolání kontrolované osoby Česká unie sportu)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/13 - Peněžní prostředky vynakládané na rozvoj vzdělávání v České republice
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/19 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky

tisk stránky