6. jednání Kolegia NKÚ dne 11.4.2022


Na VI. jednání Kolegia NKÚ dne 11. dubna 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 21/19 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a munice; RNDr. Neuvirt – KZ ve stupni utajení „Důvěrné“
  • Žádost viceprezidentky Úřadu Mgr. Zdeňky Horníkové k přípravě podkladů o provedení změny v Plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/32 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvková organizace Správa Pražského hradu v položce Kontrolované osoby
  • Projednání návrhu na změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Projednání návrhu na změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/04 - Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu infrastruktury regionální zdravotní péče (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Projednání návrhu na změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/05 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se);
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/17 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo zdravotnictví)
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/21 - Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra)
  • Projednání návrhu usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků (odvolání kontrolované osoby Veronika Vachulková, Blatná)
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 21/06 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady
  • Projednání návrhu kontrolního závěru z kontrolní akce č. 21/20 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na informační systém ESF 2014+

tisk stránky