6. jednání Kolegia NKÚ dne 29.4.2024


Na VI. jednání Kolegia NKÚ dne 29. dubna 2024 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna Pracovního řádu NKÚ
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2023 v kontrolní akci č. 23/25 - Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agend (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/25 - Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agend (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/07 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na zlepšování kvality ovzduší
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu vynakládané Ministerstvem vnitra na pořizování, skladování a vyřazování výstroje Policie ČR

tisk stránky