6. jednání Kolegia NKÚ dne 3.4.2017


Na VI. jednání Kolegia NKÚ 3. dubna 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu na rok 2017 – Rozpočtové opatření č. 2
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/06 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené na podporu lesnictví (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/03 - Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Usnesení o odvolání ke kontrolní akci č. 16/12 - Příprava jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+ (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/03 - Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv