7. jednání Kolegia NKÚ dne 11.6.2018


Na VII. jednání Kolegia NKÚ dne 11. června 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět KV PSP ČR k provedení kontroly závěrečného účtu kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 18/11 - Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo vnitra)
  • Změna jednacího řádu senátů NKÚ

tisk stránky