7. jednání Kolegia NKÚ dne 20.5.2024


Na VII. jednání Kolegia NKÚ dne 20. května 2024 bylo projednáno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/21 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020; (odvolání kontrolované osoby – Rodinné centrum Pohádková chaloupka, z. s., Přestanov)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/05 - Peněžní prostředky vynakládané na systém základních registrů a vybrané informační systémy, které získávají, shromažďují a poskytují údaje na základě zvláštních předpisů
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/09 - Peněžní prostředky státu určené na vybraná opatření proti daňovým únikům
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/12 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/14 - Peněžní prostředky určené na regeneraci brownfieldů pro nepodnikatelské využití
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/15 - Peněžní prostředky státu určené na kulturní aktivity z rozpočtové kapitoly Ministerstva kultury

tisk stránky