7. jednání Kolegia NKÚ dne 9.5.2022


Na VII. jednání Kolegia NKÚ dne 9. května 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/32 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvková organizace Správa Pražského hradu (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly, Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/17 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/25 - Účetní závěrka České rozvojové agentury za rok 2020 a údaje předkládané Českou rozvojovou agenturou pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020

tisk stránky