8. jednání Kolegia NKÚ dne 10.6.2024


Na VIII. jednání Kolegia NKÚ dne 10. června 2024 bylo projednáno mj. následující:

  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2024 o kontrolní akci č. 24/32 - Vybraný majetek státu a peněžní prostředky, se kterými je příslušný hospodařit Úřad práce České republiky
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2024 v kontrolní akci č. 24/13 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/16 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané Ministerstvem průmyslu a obchodu na regeneraci brownfieldů (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 23/21 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na soutěžní projekty podpory zaměstnanosti a adaptability pracovní síly z operačního programu Zaměstnanost 2014–2020 (odvolání kontrolované osoby – SocioFactor s.r.o., Ostrava)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/13 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rozvoj nákladní kombinované dopravy
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/17 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo dopravy za rok 2023, účetní závěrka Ministerstva dopravy za rok 2023 a údaje předkládané Ministerstvem dopravy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/19 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Úřad průmyslového vlastnictví za rok 2023, účetní závěrka Úřadu průmyslového vlastnictví za rok 2023 a údaje předkládané Úřadem průmyslového vlastnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2023
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 23/25 - Peněžní prostředky vynakládané v resortu Ministerstva práce a sociálních věcí na digitalizaci vybraných agend

tisk stránky