8. jednání Kolegia NKÚ dne 25.6.2018


Na VIII. jednání Kolegia NKÚ dne 25. června 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Návrh rozpočtu kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2019
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 18/33 - Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/27 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká pošta (odvolání kontrolované osoby – Česká pošta, s.p.)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/31 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo zemědělství)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/36 - Účetní reforma v oblasti veřejných financí (odvolání kontrolované osoby – Ministerstvo financí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/22 - Realizace projektů v oblasti informačních a komunikačních technologií u Ministerstva práce a sociálních věcí
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/23 - Opatření ke zvyšování energetické účinnosti realizovaná v rámci prioritní osy 3 operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/30 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017

tisk stránky