9. jednání Kolegia NKÚ dne 15.6.2020


Na IX. jednání Kolegia NKÚ dne 15. června 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/01 - Správa pojistného na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly, Kontrolované osoby – vypouští se, doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/10 - Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/11 - Výstavba a údržba cyklistické infrastruktury (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/18 - Peněžní prostředky Evropské unie určené k plnění národních cílů strategie Evropa 2020 (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly, Časový plán – zahájení kontrolní akce, předložení KZ ke schválení)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 19/20 - Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 19/21 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018 (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/14 - Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/16 - Rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží

tisk stránky