9. jednání Kolegia NKÚ dne 31.5.2021


Na IX. jednání Kolegia NKÚ dne 31. května 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/06 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se, Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci tuzemských zemědělských produktů a potravin (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/19 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování a skladování střeliva a munice (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/27 - Majetek a peněžní prostředky státu určené na zajištění činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (odvolání kontrolované osoby Generální inspekce bezpečnostních sborů)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/01 - Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/16 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav

tisk stránky