Kontroly zahajované v červenci 2016


Logo Ředitelství silnic a dálnic ČR

16/22 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR

schválení kontrolního závěru: duben 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Adámek Jiří, Ing.

tisk stránky