Kontroly zahajované v červnu 2016


Účetní doklady

16/17 - Účetnictví Ministerstva zahraničních věcí

schválení kontrolního závěru: únor 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA


Léky, pilulky

16/18 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní ústav pro kontrolu léčiv

schválení kontrolního závěru: březen 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Pýchová Hana, RNDr.


Laboratoř

16/19 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Grantová agentura České republiky

schválení kontrolního závěru: březen 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.


Sportovní hala

16/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy

schválení kontrolního závěru: březen 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


Daňové přiznání - formulář

16/21 - Správa daně z příjmů fyzických osob se zaměřením na dopady legislativních změn na příjmy státního rozpočtu

schválení kontrolního závěru: duben 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kubíček Josef Ing.

tisk stránky