Kontroly zahajované v dubnu 2016


Vlajka EU

16/12 - Příprava jednotného metodického prostředí pro čerpání podpory EU v programovém období 2014+

schválení kontrolního závěru: únor 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.

tisk stránky