Kontroly zahajované v květnu 2016


Učitelka a děti ve třídě

16/13 - Peněžní prostředky vynakládané na rozvoj vzdělávání v České republice

schválení kontrolního závěru: únor 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Ing. Jan Stárek


Logo Programu rozvoje venkova

16/14 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu místního rozvoje v rámci iniciativy Leader prostřednictvím Programu rozvoje venkova

schválení kontrolního závěru: leden 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Ing. Pavel Hrnčíř


Národní divadlo v Praze

16/15 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní divadlo

schválení kontrolního závěru: leden 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: RNDr. Hana Pýchová


Nádražní semafory

16/16 - Peněžní prostředky určené na zajištění interoperability na stávajících železničních tratích

schválení kontrolního závěru: leden 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Ing. Jiří Adámek

tisk stránky