Kontroly zahajované v lednu 2016


Logo OP Podnikání a inovace

16/01 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování opatření v rámci operačního programu Podnikání a inovace z hlediska dosažení cílů

schválení kontrolního závěru: září 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Ing. Pavel Hrnčíř


Operační středisko záchranné služby (autor Radim Holiš, zdroj Wikipedia)

16/02 - Peněžní prostředky určené na projekty informační podpory a na systémy operačního řízení složek integrovaného záchranného systému

schválení kontrolního závěru: listopad 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Ing. Josef Kubíček


Účetní doklady

16/03 - Závěrečné účty kapitol státního rozpočtu Ministerstvo financí, Státní dluh, Operace státních finančních aktiv a Všeobecná pokladní správa za rok 2015, údaje pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2015 předkládané Ministerstvem financí za tyto kapitoly a účetnictví Ministerstva financí za rok 2015

schválení kontrolního závěru: leden 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Ing. Daniel Reisiegel, MPA


Lázně Karlova Studánka (zdroj Wikipedia)

16/04 - Majetek, s nímž mají právo hospodařit státní podniky v působnosti Ministerstva zdravotnictví

schválení kontrolního závěru: září 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: JUDr. Ing. Jiří Kalivoda

tisk stránky