Kontroly zahajované v listopadu 2015


Kontroly zahajované v listopadu 2015:

Logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

15/35 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015, účetní závěrka Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za rok 2015 a údaje předkládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2015

schválení kontrolního závěru: červenec 2016

člen NKÚ, který kontrolu řídí: Ing. Jaromíra SteidlováVolební urna

15/36 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s přípravou a konáním voleb

schválení kontrolního závěru: červenec 2016

člen NKÚ, který kontrolu řídí: Ing. Josef KubíčekVOLAREZA - Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

15/38 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Vojenská lázeňská a rekreační zařízení

schválení kontrolního závěru: srpen 2016

člen NKÚ, který kontrolu řídí: Ing. Jan StárekLogo Ministerstva kultury

15/40 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny státních kulturních zařízení

schválení kontrolního závěru: červenec 2016

člen NKÚ, který kontrolu řídí: RNDr. Hana Pýchová

tisk stránky