Kontroly zahajované v říjnu 2015


Obchodní jednání

15/09 - Peněžní prostředky vynakládané na podporu vzdělávání a na poradenství a propagaci v resortu Ministerstva zemědělství

schválení kontrolního závěru: červen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kalivoda Jiří, Ing. JUDr.


Grafy a tabulky

15/34 - Peněžní prostředky vynakládané na úhradu nákladů z činnosti u vybraných ministerstev

schválení kontrolního závěru: červenec 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.

tisk stránky