Kontroly zahajované v srpnu 2016


Skládka

16/23 - Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládání s odpady

schválení kontrolního závěru: duben 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Hrnčíř Pavel, Ing.


Logo NBÚ

16/24 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Národní bezpečnostní úřad

schválení kontrolního závěru: květen 2017
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.

tisk stránky