Česká národní banka hospodaří bez závažných chyb, ukázala kontrola NKÚ

Tisková zpráva ke KA č. 17/11 – 27. 12. 2017


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil v rozsahu své působnosti1 hospodaření České národní banky (ČNB) v letech 2014 až 2016. Kontrola se zaměřila na sestavování rozpočtu a jeho plnění, pořizování majetku a také na výdaje spojené s provozem ČNB nebo vedení souvisejícího účetnictví. Kontroloři prověřili celkem 271 milionů korun a neodhalili významné nedostatky. ČNB s vlastním majetkem nakládala odpovídajícím způsobem a s odbornou péčí. NKÚ se také zabýval tím, jak ČNB pracovala s výsledky minulé kontroly, které NKÚ zveřejnil v roce 2006. Ukázalo se, že banka přijala nápravná opatření a zakotvila je do svých vnitřních předpisů.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad


1] Zákon 166/1993 Sb. o Nejvyšším kontrolním úřadu umožňuje u ČNB kontrolovat pouze výdaje na pořízení majetku a výdaje na její provoz.

tisk stránky