Datové schránky stály za čtyři roky 2,9 miliardy korun

TISKOVÁ ZPRÁVA – 23. 9. 2013


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na systém datových schránek, který dodala a spravuje Česká pošta. Pořízení a provoz systému od roku 2009 do roku 2012 stály 2,9 miliardy korun. Za tu dobu vzniklo 504 tisíc datových schránek. Například v roce 2012 zaplatil stát za poslání 45 milionů zpráv 803 milionů korun. Jedna zpráva tak vyšla v průměru na víc než 17 korun. Od roku 2013 pak stát platí České poště ročně paušální odměnu 500 milionů korun.

Stát České poště v letech 2009 až 2012 za provoz systému datových schránek zaplatil 2,4 miliardy korun. Česká pošta na provoz systému využívá služeb dodavatele, kterému v těchto letech zaplatila 1,9 miliardy korun. „Rozdíl mezi platbami od státu a náklady, které fakturuje České poště její dodavatel, přetrvává i po změně způsobu financování systému. V roce 2013 Česká pošta zaplatí dodavateli 415 milionů korun, přičemž ze státního rozpočtu jí bude na provoz systému vyplacena paušální odměna 500 milionů korun,“ uvedl člen Kolegia NKÚ Zdeněk Brandt, který kontrolu řídil.

Podle studie proveditelnosti k projektu datových schránek měl stát jejich zavedením ušetřit půl miliardy korun ročně. Ministerstvo vnitra ale nepředložilo kontrolorům žádné doklady, podle kterých by mohli spočítat, jestli vůbec a k jakým úsporám došlo. Stejně tak ministerstvo nedoložilo, jestli zavedení schránek naplnilo i další cíle projektu, tedy zkrácení řízení u orgánů veřejné moci a zefektivnění jejich práce.

Stát podle zákona platí za datové zprávy nejen státních orgánů, ale i tzv. orgánů veřejné moci. Mezi ně patří i notáři a soudní exekutoři. Ministerstvo vnitra zaplatilo za jejich datové transakce mezi lety 2008 až 2012 víc než 623 milionů korun. Jen v roce 2012 přitom datová pošta notářů a exekutorů představovala 17 milionů z celkem 45 milionů transakcí. „Pokud by došlo ke změně zákona a stát přestal platit za datové zprávy soukromých subjektů, jako jsou notáři či exekutoři, otevřel by se prostor k vyjednání výhodnější výše roční paušální platby České poště. A to v řádu desítek až stovek milionů korun,“ doplnil Brandt.

Ministerstvo navíc do konce kontroly nenakoupilo licence k softwaru a databázím systému datových schránek. V případě liberalizace poštovního trhu nebo privatizace České pošty podle NKÚ mimo jiné hrozí, že stát bude mít ztížené podmínky pro výběr nového dodavatele. Ministerstvo má přitom s Českou poštou smlouvu jen do konce roku 2017.

Podrobnosti naleznete v přiložené informaci z ukončené kontrolní akce č. 12/36.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky