Jan Kinšt a Roman Procházka byli dnes jmenováni členy NKÚ

Tisková zpráva – 25. 1. 2018


Dnes na půdě Poslanecké sněmovny složili slib dva noví členové Nejvyššího kontrolního úřadu Jan Kinšt a Roman Procházka. Poslanci je do funkce zvolili 17. ledna letošního roku. Kolegium NKÚ je tak kompletní.

Jan Kinšt vystudoval obor finance na VŠE v Praze. Od roku 1988 pracoval na Ministerstvu financí v odboru finančních analýz, v roce 1990 pak přešel do odboru státního rozpočtu. Od roku 1994 byl zástupcem ředitele tohoto odboru. V letech 1993–1996 byl členem Finančního výboru Evropské organizace pro jaderný výzkum (CERN) v Ženevě. V roce 1995 byl krátkodobě jmenován expertem Mezinárodního měnového fondu (MMF). V letech 1997–2000 pracoval několikrát jako poradce pro řízení veřejných výdajů a výkonové rozpočtování Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V roce 1999 nastoupil na NKÚ, kde čtyři roky zastával funkci ředitele odboru analýz. V roce 2003 pracoval čtyři měsíce jako poradce ministra financí a v červenci 2003 byl jmenován členem NKÚ. V květnu 2004 se stal členem Evropského účetního dvora, kde zastupoval Českou republiku po dvě funkční období až do května 2016. Po dobu svého působení v EÚD byl ve dvou auditních komorách a v obou byl zvolen vedoucím členem (deanem). Přednášel na několika univerzitách včetně VŠE v Praze a Masarykovy univerzity v Brně.

Roman Procházka vystudoval Stavební fakultu na ČVUT v Praze. Svou kariéru začal v roce 1991 na Okresním úřadě v Chebu, kde se zabýval státní památkovou péčí. Od roku 1993 vykonával funkci ředitele Územního odborného pracoviště pro Karlovarský kraj, pověřen byl také vytvořením Národního památkového ústavu pro Karlovarský kraj a tento ústav od roku 2007 řídil. Od roku 2010 zastává funkci ředitele Muzea Cheb. V letech 2013 až 2017 byl poslancem, působil v rozpočtovém výboru, výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a také v mandátovém a imunitním výboru. Působil také jako předseda podvýboru pro kulturu. V krajských volbách v roce 2016 byl zvolen zastupitelem Karlovarského kraje.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Slib nových členů NKÚSlib nových členů NKÚ
  • Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a nový člen NKÚ Roman ProcházkaPředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a nový člen NKÚ Roman Procházka
  • Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a nový člen NKÚ Jan KinštPředseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a nový člen NKÚ Jan Kinšt
  • Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a nový člen NKÚ Roman Procházka Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a nový člen NKÚ Roman Procházka
  • Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a nový člen NKÚ Jan Kinšt Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček a nový člen NKÚ Jan Kinšt