NKÚ a Účetní dvůr Rakouska diskutovaly o dopadech kontrol i sdílení informací

Tisková zpráva – 29. 6. 2018


Nejvyšší kontrolní úřad dnes ve svém sídle přivítal delegaci z Účetního dvora Rakouska v čele s prezidentkou Margit Kraker. Se zástupci NKÚ diskutovali nejen možnosti vzájemné spolupráce na poli auditu. Věnovali se i dopadům auditní činnosti, možnostem sdílení dat mezi kontrolními institucemi nebo tématu otevřených dat ve veřejných institucích. NKÚ představil kolegům z Rakouska také vizi pro své budoucí předsednictví organizace EUROSAI.

Zástupci NKÚ diskutovali s rakouskými kolegy o možnostech spolupráce na projektu BIEP (Benchmarking Information Exchange Project). NKÚ chce v rámci tohoto projektu vytvořit pro kontrolní instituce nástroje a metodiky pro spolehlivé sdílení a porovnávání relevantních dat z různých zemí.

Tématem schůzky bylo i nadcházející předsednictví NKÚ organizaci EUROSAI, která sdružuje 50 kontrolních institucí z Evropy a dalších zemí. NKÚ ji povede v letech 2020 až 2023. V roce 2020 bude v Praze pořádat kongres pro všechny kontrolní instituce, které jsou členy této organizace.

Zástupci rakouského účetního dvora zaujalo i téma otevřených dat ve veřejné správě, které je pro ně také aktuální. NKÚ loni uspořádal spolu s dalšími veřejnými institucemi nad jejich otevřenými daty první hackathon veřejné správy. Jeho výsledky i přínosy pro svou kontrolní činnost představil svým rakouským kolegům.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Zástupci Účetního dvora Rakouska navštívili NKÚZástupci Účetního dvora Rakouska navštívili NKÚ
  • Prezidentka Účetního dvora Rakouska Margit Kraker a prezident NKÚ Miloslav KalaPrezidentka Účetního dvora Rakouska Margit Kraker a prezident NKÚ Miloslav Kala