NKÚ hostil pátý ročník konference interních a externích auditorů, tématem byla správa společností a jejich kontrola

Tisková zpráva – 21. 9. 2018


Na půdě Nejvyššího kontrolního úřadu se 20. září uskutečnila konference na téma „corporate governance“ – správy společností a jejich kontroly, a to z pohledu externího i interního auditu. Jednalo se už o pátý ročník pravidelných setkání představitelů hlavních kontrolních a auditních institucí České republiky, která NKÚ pořádá s pomocí Ministerstva financí, Komory auditorů ČR, Českého institutu interních auditorů a Rady pro veřejný dohled nad auditem.

Konferenci zahájila viceprezidentka NKÚ Zdeňka Horníková, která přivítala přes devadesát účastníků akce. „Toto jednání je tím správným místem, kde můžeme sdílet společné zkušenosti z jednotlivých auditních profesí a navzájem se od sebe učit,“ uvedla viceprezidentka ve své řeči.

Poté vystoupil náměstek ministryně financí Ondřej Landa s prvním odborným příspěvkem, a to na téma správy a řízení společností se státní účastí. Popsal, jak stát vytváří corporate governance, jak postupuje a jaká jsou některá z pravidel (například při jmenování členů dozorčích rad), jež si stát v této věci určil.

Dále zazněl příspěvek Jany Švenkové, kontrolorky z Rady pro veřejný dohled nad auditem, která promluvila o výsledcích kontrolní činnosti Rady. Této Radě podléhají všichni statutární auditoři a auditorské společnosti. „V roce 2017 jsme se setkávali s několika typy nedostatků – například s nefunkčním nebo nezavedeným monitorováním kvality práce auditorů, chybělo ale také posouzení nezávislosti týmu auditorů a další věci,“ shrnula zjištění z loňského roku.

Na konferenci nechyběli ani zástupci soukromé sféry – například Petr Kříž, partner společnosti PricewaterhouseCoopers, který má za sebou audity největších českých společností i nejvýznamnějších bank. Kříž promluvil o roli a postavení externího auditora ve správě a řízení korporací, konkrétně například o výběru auditora a komunikaci. „Vše začíná už při výběru auditora a pro společnost je velmi důležité postupovat správně. Možných kritérií pro výběr je celá řada a často jsou v protikladu s tím, co vidíme, když vstupujeme do tendrů na výběr auditora. V nich bývá často jediným kritériem cena,“ vysvětlil Kříž.

V neposlední řadě konference nabídla také pohled interního auditora – Tomáše Pivoňky ze společnosti ČEZ. Pivoňka vysvětlil roli interního auditu v corporate governance. „Interní audit pomáhá zvyšovat a chránit hodnotu firmy. Jaký by měl být, aby dobře fungoval v corporate governance? Jednoznačně silný, úplný, profesionální a aktivní. A také by měl být schopen dotahovat věci do konce,“ řekl Pivoňka.

Kromě těchto řečníků vystoupil i Pavel Vyhnánek, místostarosta městské části Praha 7, který nabídl pohled municipalit a problémy, se kterými se ve své praxi setkal. Na závěr promluvila také Monika Zahálková, výkonná ředitelka Czech Institute of Directors, která pojednala o „Kodexu správy a řízení společností“.

A proč tentokrát toto téma? „Je potřeba, aby problematika corporate governance začala více rezonovat mezi těmi, kteří se kontrolami zabývají. Jde o systém, který v naší zemi nemá velkou tradici, což je dáno hlavně historicky. Přitom jde o velmi důležitou věc – například v 90. letech jsme byli svědky tunelování a podvodů, což se přesně může stát, když selže nebo neexistuje správa a řízení společností,“ uvedl první viceprezident Komory auditorů ČR Jiří Pelák, který akci moderoval.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Konference interních a externích auditorů 2018Konference interních a externích auditorů 2018
  • Konference interních a externích auditorů 2018Konference interních a externích auditorů 2018
  • Konference interních a externích auditorů 2018Konference interních a externích auditorů 2018