NKÚ po třech letech předává předsednictví EUROSAI Izraeli

TISKOVÁ ZPRÁVA KE KONCI PŘEDSEDNICTVÍ EUROSAI – 27. května 2024


Po třech letech, kdy předsedal evropské organizaci kontrolních úřadů EUROSAI, předá prezident NKÚ Miloslav Kala v pondělí 27. května 2024 předsednictví do rukou SAI (Supreme Audit Institution) Izrael. Izraelský nejvyšší kontrolní úřad převezme vedení organizace na dvoudenním on-line XII. kongresu EUROSAI.

„Jednalo se o roky náročné, plné výzev a událostí, s nimiž nikdo z nás nemohl počítat. Za tři roky našeho předsednictví jsem se přesvědčil, že EUROSAI je nejenom obrovským rezervoárem znalostí, ale že roste s výzvami, kterým čelí. Byl jsem hrdý na to, jak jednotně jsme se postavili k ruské agresi na Ukrajině. Bylo obrovským potěšením sledovat, jak se učíme rychleji a pružněji reagovat na dění kolem nás a promítat tak očekávání veřejnosti i nás samotných do naší společné práce,“ shrnul období českého prezidenství EUROSAI Miloslav Kala.

Na ruskou agresi na Ukrajině, která začala 24. února 2022 zareagovala mimořádná Řídicí rada EUROSAI už 3. března, když přijala prohlášení o Ukrajině, ve kterém jednohlasně pozastavila spolupráci se SAI Ruska a Běloruska a vyjádřila podporu ukrajinským kolegům. „A nezůstalo jen u slov. Zaměstnanci řady úřadů pořádali finanční i materiální sbírky a některé národní kontrolní úřady včetně NKÚ poskytly útočiště uprchlíkům,“ dodal Kala.

V souvislosti s pandemií covidu-19 zase Kala zdůraznil užitečnou mezinárodní spolupráci: „Pandemie dopadla nejen na zdraví obyvatel, ale významně se promítla i do hospodaření s veřejnými prostředky. Paradoxně se tak stala vzácnou příležitostí pro nás – kontrolní instituce. Dostali jsme společné téma s obrovským mezinárodním potenciálem. A v rámci projektu BIEP jsme si mohli předávat a porovnávat informace.“

Díky projektu BIEP totiž mohli čeští kontroloři v roce 2020 porovnat ceny, za které byly v ČR a ve Spojeném království v době pandemie nakupovány osobní ochranné prostředky. A ukázalo se, že například respirátory nakupovala ČR v průměru za více než 102 Kč, zatímco Spojené království za necelé 74 Kč. „Výměna informací pomáhá zkvalitnit národní kontroly. Můžeme díky tomu nabídnout kontrolovaným subjektům objektivní srovnání s praxí v zahraničí,“ zdůraznil prezident Kala.

Projekt BIEP vznikl z iniciativy NKÚ a je určen právě k výměně informací mezi zahraničními nejvyššími kontrolními institucemi. Portál BIEP využívá více než 500 zaměstnanců národních kontrolních úřadů z celkem 51 členů EUROSAI. Zabývá se 68 tématy.

„Do předsednictví jsme vstupovali s vizí 3C – komunikace, spolupráce a srovnání. Šlo nám o to, podpořit vytváření neformálních a pružných pracovních sítí, kdy kontroloři získají rychlý, a hlavně hladký přistup k informacím z jiných SAI. A to se nám, troufnu si tvrdit, povedlo,“ uzavřel prezident NKÚ Miloslav Kala.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky