NKÚ přivítal zástupce výboru pro kontrolu státního rozpočtu parlamentu Estonské republiky

Tisková zpráva – 12. 9. 2018


Dne 5. září 2018 přijal prezident NKÚ Miloslav Kala zástupce výboru pro kontrolu státního rozpočtu Parlamentu Estonské republiky v čele s předsedou Aivarem Sõerdem. Devítičlennou delegaci doprovázela i Eva-Maria Liimets, velvyslankyně Estonské republiky v Praze.

Hosté do České republiky zavítali v rámci své pracovní cesty do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, během níž navštívili i NKÚ, kde se chtěli seznámit s fungováním a základními principy našeho Úřadu, vztahem mezi NKÚ a Poslaneckou sněmovnou a v neposlední řadě s dopady naší kontrolní činnosti na veřejný život. Prezident NKÚ během schůzky zmínil i další významné záležitosti týkající se našeho Úřadu jako předsednictví EUROSAI v letech 2020 až 2023 a s ním spojenou organizaci 11. kongresu v roce 2020 v Praze, Hackathon a projekt BIEP (Benchmarking Information Exchange Project). Právě poslední zmiňovaný projekt vyvolal u estonských hostů největší zájem.

Schůzka se nesla v přátelské atmosféře, kdy se obě strany seznamovaly s praxí a zkušenostmi v oblasti kontrolní činnosti a problematikou státního rozpočtu v Estonsku a v České republice.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Estonská delegace na NKÚEstonská delegace na NKÚ
  • Estonská delegace na NKÚEstonská delegace na NKÚ