Prezident NKÚ se setkal s prezidentem Izraele. Tématem bylo, jak mohou kontrolní instituce pomoci při řešení současných problémů

Tisková zpráva – 15. 3. 2019


Prezident Miloslav Kala se zúčastnil ve dnech 11. až 14. března v Izraeli společné konference EUROSAI a ASOSAI, organizací sdružující nejvyšší kontrolní instituce z Evropy a Asie.

Stěžejními tématy třetího ročníku konference byla otázka vzniku nových hrozeb a mimořádných situací, se kterými se společnost vypořádává. Jakožto první viceprezident EUROSAI Miloslav Kala zahájil konferenci, ve které kromě nutnosti spolupráce nastínil i hypotézy, kterými by se měly kontrolní instituce zabývat.

„Uvědomujme si, že svět je propojen více než kdy jindy a řada ze současných problémů – ať se nám to líbí nebo ne – nezná hranic. Naší odpovědí je spolupráce a výměna znalostí a informací,“ řekl prezident Kala. „Výsledkem naší práce jsou audity a auditní zprávy. Slova v nich mohou mnoho změnit. Pojďme se podělit o naše výsledky. Čím lepší bude naše práce, tím méně bude mít svět problémů,“ doplnil.

Vybraní zástupci EUROSAI se také setkali s prezidentem Izraele Re'uvenem Rivlinem. Na této schůzce prezident NKÚ jménem všech zúčastněných delegací zdůraznil nutnost výměny relevantních informací a hlubší spolupráce. Na jeho slova navázal šéf kontrolního úřadu Izraele Yosef Shapira: „Sdílení znalostí a vzájemná spolupráce nás činí silnějšími, když čelíme měnící se realitě“.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Projev prezidenta NKÚ na společné konferenci EUROSAI a ASOSAIProjev prezidenta NKÚ na společné konferenci EUROSAI a ASOSAI
  • Prezident NKÚ předává dárek státnímu kontrolorovi Izraele Yosefu ShapiroviPrezident NKÚ předává dárek státnímu kontrolorovi Izraele Yosefu Shapirovi
  • Yosef Shapira s kolegy a prezident NKÚ Miloslav KalaYosef Shapira s kolegy a prezident NKÚ Miloslav Kala