Prezident NKÚ se setkal s velvyslanci zemí Evropské unie. Mluvilo se o tom, jak chce NKÚ změnit spolupráci kontrolních institucí

Tisková zpráva – 22. 2. 2018


Ve středu 21. února 2018 proběhlo každoroční setkání prezidenta NKÚ s velvyslanci zemí Evropské unie a představiteli Ministerstva zahraničních věcí a zástupcem Evropské komise.

Prezident NKÚ hostům představil aktivity úřadu na mezinárodním poli. Řeč byla hlavně o úspěchu NKÚ na posledním kongresu EUROSAI, který se konal v Turecku v květnu roku 2017. NKÚ na něm získal předsednictví této evropské nadnárodní organizace, která sdružuje nejvyšší kontrolní instituce z různých zemí. Předsedat jí bude v letech 2020 až 2023, v roce 2020 bude NKÚ v Praze také organizovat jedenáctý kongres EUROSAI.

Prezident mluvil o vizi předsednictví NKÚ, hostům byl představen také projekt mezinárodního srovnávání BIEP, který s předsednictvím také souvisí. V jeho rámci chce NKÚ vytvořit podmínky a nástroje, které by umožnily, aby jednotlivé kontrolní úřady mohly spolehlivě porovnávat relevantní data z různých zemí.

Na závěr byl hostům představen také První hackathon veřejné správy, který NKÚ organizoval na podzim minulého roku. Mluvilo se také o Zprávě o finančním řízení prostředků EU v ČR, takzvaném EU Reportu. Na závěr jednání vystoupil velvyslanec Bulharska jako zástupce předsedající země Rady Evropské unie.

Odbor mezinárodních vztahů
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky

  • Setkání s velvyslanci - foto 1Setkání s velvyslanci - foto 1
  • Setkání s velvyslanci - foto 2Setkání s velvyslanci - foto 2
  • Prezident NKÚ při setkání s velvyslanciPrezident NKÚ při setkání s velvyslanci