Stát bude zahlazovat následky hornické činnosti nejméně do roku 2042 a zaplatí za to minimálně dalších 45 miliard korun

Tisková zpráva ke KA č. 16/07 – 12. 12. 2016


Nejvyšší kontrolní úřad prověřil, jakým způsobem státní podnik DIAMO v letech 2006 až 2015 čerpal a používal peníze na zahlazování následků hornické činnosti a jak mu tyto prostředky poskytovaly Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo financí (MF). V kontrolovaném období zaplatil podnik DIAMO za zahlazování následků hornické činnosti celkem 36,8 miliardy korun, z čehož kontroloři prověřili vzorek výdajů za celkem 1,1 miliardy korun. Kontrola ukázala, že zkontrolované prostředky podnik DIAMO využil účelně a hospodárně. U MF pak kontroloři zjistili tři případy netransparentního postupu, kdy ministerstvo uzavřelo s dodavateli smlouvy v celkové hodnotě 676 tisíc korun až po provedení práce.

Zahlazování následků hornické činnosti potrvá podle aktuálních plánů do konce roku 2042 a stát za něj zaplatí minimálně dalších 45 miliard korun. Z toho si téměř 27 miliard vyžádá likvidace těžby uranu u Stráže pod Ralskem. Celková částka však bude pravděpodobně ještě vyšší. Plány likvidací totiž neobsahují výdaje spojené s čištěním a čerpáním důlních vod a následným monitoringem lokalit. Tyto výdaje zatím státní podnik DIAMO nevyčíslil.

Nedostatek peněz ve státním rozpočtu na odstranění následků hornické činnosti stát částečně řeší financováním ze zvláštního účtu MF. V letech 2006 až 2015 pokrývaly peníze z tohoto účtu 38 % výdajů podniku DIAMO na sanaci lokalit. Nejde ovšem o zcela spolehlivý zdroj financování – příjmy účtu závisí na dividendách společnosti ČEZ, a. s., a stát z tohoto účtu kryje i jiné výdaje, například deficit důchodového systému.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky