V Praze hackovaly nejvyšší kontrolní úřady z různých zemí. Vznikly projekty, které pomohou zlepšit spolupráci mezi kontrolory napříč Evropou

Tisková zpráva – 6. 3. 2020


V sídle Nejvyššího kontrolního úřadu proběhl od 3. do 6. března první hackathon nejvyšších kontrolních institucí. V Praze se tak sešlo 68 programátorů, datových analytiků a kontrolorů z 21 převážně evropských zemí. Dva dny pak intenzivně pracovali na projektech, které mohou usnadnit práci kontrolorů nebo podpořit sdílení informací mezi kontrolory z různých zemí. Nad daty nejvyšších kontrolních institucí a dalšími daty vytvořili nakonec 11 aplikací a vizualizací.

Historicky první hackathon nejvyšších kontrolních úřadů uspořádal NKÚ, aby podpořil mezinárodní spolupráci nejvyšších kontrolních institucí. Od června letošního roku totiž povede na tři roky organizaci EUROSAI, která sdružuje 50 nejvyšších kontrolních institucí z Evropy a okolních zemí.

„Hackathon jsme uspořádali právě proto, abychom dali spolupráci mezi nejvyššími kontrolními institucemi nový impuls a ukázali, že i tyto instituce musí jít s dobou a umět co nejlépe využít data, která mají k dispozici. Velmi příjemně mě překvapilo, jaké zajímavé a inspirativní projekty vznikly,“ uvedl prezident NKÚ Miloslav Kala.

Účastníci hackathonu měli na své projekty dva dny. Pracovali s daty kontrolních institucí i s otevřenými daty dalších veřejných institucí nebo statistickými daty z jednotlivých zemí. Celkem vzniklo 11 aplikací a vizualizací.

Z nich vybrala porota, ve které zasedli odborníci na práci s daty z Vysoké školy ekonomické, Ministerstva vnitra, Českého statistického úřadu, soukromé sféry i nejznámější český datový novinář.

První místo získala vizualizace s názvem „WE12“ mezinárodního týmu složeného ze zástupců Francie, Estonska a Chorvatska. Tato vizualizace usnadňuje práci s daty, která jsou shromážděna v databázi auditů organizace EUROSAI. Do této databáze, kterou spravuje NKÚ, nahrávají nejvyšší kontrolní instituce z Evropy výsledky svých kontrol. Vítězná vizualizace umožňuje pohlížet na tato data více analytickým způsobem a získat efektivně jejich přehled. Zároveň pak umožňuje zobrazit, které země měly k určité oblasti nejvíce nebo naopak nejméně kontrol spolu s odkazem na jejich výsledky. V neposlední řadě pak má za cíl motivovat nejvyšší kontrolní instituce, aby se do databáze auditů také zapojily a přidaly své výsledky kontrol.

Aplikace WE12

Druhou příčku pak obsadila aplikace švédsko-německého týmu s názvem „ROD4SAI“. Ta vznikla nad otevřenými daty Švédského parlamentu. Aplikace propojila data z přepisů vystoupení v parlamentu s dalšími metadaty. Umožňuje tak porovnávat a vyhledávat jednotlivá vystoupení v parlamentu například podle témat. Rozšířená databáze je pak součástí stránky, kde se zobrazuje přehled zpráv a zmínek o nejvyšší kontrolní instituci Švédska v projevech v parlamentu spolu s dalšími navazujícími informacemi.

Aplikace ROD4SAI

Třetí místo získala česká vizualizace „AuditsToGAEther“, která umožňuje nejvyšším kontrolním institucím vzájemně porovnávat připravované a plánované kontroly. Pracuje s daty z plánů kontrol i statistickými údaji z mezinárodních institucí, jako jsou EUROSTAT, OECD, Evropská komise a další. Pro vizualizaci si autoři vybrali vzorek sedmi nejvyšších kontrolních institucí a 33 kontrolních témat na jednu instituci.

Aplikace Audit to Gaether

Výsledky hackathonu bude NKÚ prezentovat i na červnovém kongresu organizace EUROSAI, který se uskuteční v Praze.

Více o hackathonu naleznete zde: https://hackathon.eurosai2021.cz/.

Fotografie ke stažení jsou k dispozici zde: https://drive.google.com/open?id=1AmYbV0mt-UQDmfFBDRXAhSBMHb9OoQfu.

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky